Hartvig_Nissen_upper_secondary_school,_Oslo_Norway

Skolan där en stor del av Skam utspelar sig